Coffee & Floyd - Modesto

Modesto, CA

OPENED: ???, PHOTO: 8/27/2005BACK TO STARBUCKS IN MODESTO STOCKTON