Korai Street

Athens, Greece

OPENED: 9/20/2002, PHOTO: 5/24/2008BACK TO STARBUCKS IN ATTIKI