Kolonaki 2

Athens, Greece

OPENED: 3/11/2004, PHOTO: 5/25/2008BACK TO STARBUCKS IN ATTIKI