Ampelokipoi Thon

Athens, Greece

OPENED: 9/12/2003, PHOTO: 5/25/2008BACK TO STARBUCKS IN ATTIKI