Vrilissia 2

Athens, Greece

OPENED: 3/24/2006, PHOTO: 5/25/2008BACK TO STARBUCKS IN ATTIKI