N. Smyni

Athens, Greece

OPENED: 3/6/2003, PHOTO: 5/27/2008BACK TO STARBUCKS IN ATTIKI