Kato Kifissia

Athens, Greece

OPENED: 10/7/2004, PHOTO: 5/28/2008BACK TO STARBUCKS IN ATTIKI