Piraeus Filonos

Piraeus, Germany

This might be my 8000th store, plus or minus a few stores.

OPENED: 7/31/2004, PHOTO: 5/29/2008BACK TO STARBUCKS IN ATTIKI