Paleo Faliro

Athens, Greece

OPENED: 12/19/2002, PHOTO: 5/29/2008BACK TO STARBUCKS IN ATTIKI