Ilissia

Athens, Greece

OPENED: 12/19/2007, PHOTO: 5/30/2008BACK TO STARBUCKS IN ATTIKI