Holargos Mesogeion

Athens, Greece

OPENED: 6/26/2006, PHOTO: 4/17/2012BACK TO STARBUCKS IN ATTIKI