AG.Paraskevi

Aghia Paraskevi, Greece

OPENED: 5/15/2003, PHOTO: 4/17/2012BACK TO STARBUCKS IN ATTIKI