109th & Lexington - Blaine

Blaine, MN

OPENED: 9/1/2021, PHOTO: 12/12/2021BACK TO STARBUCKS IN MINNEAPOLIS